Veri ve Performans Odaklı
Reklam Yönetimi

Performans Odaklı Reklam Yönetimi
Hesap Kurulumu
Re-Marketing
Bütçe Planlama
Bütçe Optimizasyonu